Contents tagged with Karboskyterapia

  • Karboskyterapia

    Tags: Karboskyterapia

    Karboskyterapia

    Karboksyterapia, terapia dwutlenkiem węgla (CO2), w medycynie jest stosowana od dawna. Natomiast w procedurach zabiegów medycyny estetycznej stosunkowo od niedawna. Ze względu … more

  • 1